ENERGY GENERATION

Pramac Logo
  • 1418935835_facebook.png
  • 1418935864_linkedin.png
  • 1418935875_youtube.png
  • 1418935855_gmail.png
  • GSA22D

  • GSA Open Standard 22 65 MAIN
Hauptmerkmale
Frequenz Hz 50
Spannung V 400
Leistungsfaktor cos ϕ 0.8
Phasen 3
Leistungsbemessung
Notleistung LTP kVA 21.50
Notleistung LTP kW 17.20
Hauptleistung PRP kVA 20.00
Hauptleistung PRP kW 16.00
Motorspezifikationen
Motor Hersteller Deutz AG
Maßangaben
Installationszeichnung