ENERGY GENERATION

Pramac Logo
  • 1418935835_facebook.png
  • 1418935864_linkedin.png
  • 1418935875_youtube.png
  • 1418935855_gmail.png
  • GSL22D

  • GSL MAIN
  • 冷却和润滑一步到位,GSL开放式系列,最适合于在较热地区持续工作使用. 这个型号的备用功率是 21.50 kVA (17.20 kW),主用功率是 20.50 kVA (16.40 kW).