Pramac, we are the energy generation!

Pramac

ABOUT GAS GENERATORS: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

industrial GAS Header
  • WZGLĘDY FINANSOWE

 

Jakie są przewagi gazowego agregatu prądotwórczego w trybie pacy awaryjnej w porównaniu do Diesla?

Prosta analiza całkowitego kosztu posiadania może wykazać, że patrząc na okres eksploatacji agregatu prądotwórczego w trybie pracy awaryjnej, biorąc pod uwagę wszystkie koszty związane z agregatem prądotwórczym Diesla (takie jak utrzymanie paliwa, pierwsze tankowanie oleju napędowego oraz różnica w kosztach między olejem napędowym a gazem ziemnym), całkowity koszt aktywów dla użytkownika końcowego faworyzuje gaz w porównaniu z olejem napędowym, nawet w przypadku zastosowania w trybie pracy awaryjnej.

 

Jaka jest różnica w kosztach paliwa pomiędzy agregatami prądotwórczymi na olej napędowy a gaz o tej samej wielkości?

Zależy to od zróżnicowania regionalnego w poszczególnych krajach. W większej części Europy, przy obecnych cenach, praca generatora gazowego kosztowałaby na godzinę w paliwie około 1/3 tego co praca równoważnej jednostki diesla przy tym samym obciążeniu.

 

Jaki jest koszt samodzielnie produkowanej energii elektrycznej z gazu?

W porównaniu z cenami energii elektrycznej z zakładu energetycznego, w niektórych okresach dnia lub roku mogą występować wysokie opłaty taryfowe, w których koszt kWh wyprodukowanej samodzielnie z gazu jest niższy niż kWh zakupionej, a zatem może wystąpić dodatni strumień przychodów.

 

  • NIEZAWODNOŚĆ GAZU I EMISYJNOŚĆ

 

Czy w przypadku braku prądu dostawy gazu mogą zostać zaburzone?

Nie. Infrastruktura gazowa jest niezależna od zasilania z sieci i często zasilana samodzielnie. Tłocznie są zasilane samodzielnie przy użyciu około 3% wydobywanego gazu ziemnego. Systemy dystrybucji gazu ziemnego działają przy wskaźniku niezawodności przekraczającym 99,999%.

 

Jakie poziomy emisji spełnia generator na gaz ziemny?

Typowe generatory na gaz ziemny już emitują znacznie mniej zanieczyszczeń niż tradycyjne diesle. Emisje naszych gazowych zespołów prądotwórczych, wyposażonych w katalizator, można porównać do emisji silników Diesla z certyfikatem Stage-V, ale bez cząstek stałych.

 

Czy generator rezerwowy musi spełniać wymagania dotyczące emisji?

Ogólnie rzecz biorąc, systemy generatorów rezerwowych są zwolnione z przepisów dotyczących emisji. Jednakże, na poziomie lokalnym mogą istnieć ograniczenia dotyczące cząstek stałych i innych zanieczyszczeń, które ograniczałyby stosowanie oleju napędowego, ale nie stanowią problemu w przypadku gazu. Na poziomie europejskim w dużych miastach (np. ostatnio w Madrycie) obserwuje się tendencję do wprowadzania nowych limitów emisji, również w odniesieniu do agregatów w trybie pracy awaryjnej.

 

 

  • PRODUKT

 

Jaka jest różnica w instalacji generatora gazowego a generatora diesla?

Agregaty gazowe Pramac są bardzo podobne do odpowiedników dieslowskich, a wymagania dotyczące instalacji (prace budowlane i elektryczne) są w zasadzie identyczne. Różnica dotyczy instalacji gazowej, ponieważ w przypadku agregatów gazowych firma instalacyjna musi zapewnić linię zasilającą z głównego punktu dystrybucji gazu do agregatu. Oczywiście generatory gazowe nie wymagają systemu magazynowania paliwa na miejscu, dlatego też nie są potrzebne zbiorniki ani pompy do przelewania paliwa.

 

Jaka jest autonomia generatora gazowego (czas pracy)?

Czas pracy jest nieograniczony, przy zachowaniu ciągłego zasilania z gazociągu.

 

Generatory gazowe wolno się uruchamiają i mają gorsze możliwości w przyjęciu obciążenia. Czy urządzenia Pramac są inne?

Nasze generatory gazowe wyposażone są w unikalny system szybkiego rozruchu oraz technologię spalania "rich burn", która pozwala im osiągać wydajność zbliżoną do odpowiedników dieslowskich. Zespoły prądotwórcze Pramac są zoptymalizowane tak, aby spełniały wymagania NFPA110 10 i ISO8528-12 dla systemów w trybie racy awaryjnej. Zazwyczaj czas rozruchu jest krótszy niż 10s, a pierwszy stopień obciążenia większy niż 50%.

 

  • INSTALACJA

 

W jaki sposób generator jest podłączony do instalacji gazowej?

Z boku generatora znajduje się króciec wlotowy gazu. W zależności od modelu, jest on albo gwintowany albo kołnierzowy. Wykonawca powinien doprowadzić rurę gazową do generatora i zapewnić niezbędny reduktor ciśnienia, aby uzyskać wymagane zasilanie niskim ciśnieniem.

 

Jakie ciśnienie powinien mieć dostarczany gaz?

Generatory gazowe Pramac są zoptymalizowane do pracy przy bardzo niskim ciśnieniu. W zależności od modelu, ciśnienie to może wynosić nawet 17mbar (1.7kPa) i nadal pozwala na pracę agregatu z pełną mocą. Przepisy i wymagania dotyczące pozwoleń są bardziej rygorystyczne dla ciśnienia powyżej 50mbar(5kPa), ale w przypadku naszych agregatów nie stanowi to problemu, ponieważ pracują one na niskim ciśnieniu.