Pramac, we are the energy generation!

Pramac

KARIERA

Nasze wartości

Kapitał ludzki. Pracownicy PRAMAC Group stanowią nasz najważniejszy zasób. Każdego dnia pracują zespołowo, w celu zagwarantowania sukcesu firmy, opierając się na wspólnym dążeniu do postępu, oraz dzielenia się zadaniami i osiąganymi rezultatami.

Tradycja i innowacja. Nie ma przyszłości bez świadomości własnej historii i przeszłości. PRAMAC Group powstał w latach 60. XX wieku i od tego czasu zdołał zdywersyfikować swoją działalność, dążąc do wspólnego mianownika: energii skierowanej na pasję, ruch i życie.

Pasja i uczciwość. Jesteśmy głęboko przekonani, że pasja i entuzjazm naszych pracowników są kluczowymi czynnikami naszego sukcesu. Świadomi historii naszej firmy, staramy się ją reprezentować poprzez zachowanie oparte na sprawiedliwości, uczciwości i szacunku dla wszystkich.


Nasi pracownicy są strategicznym czynnikiem naszego sukcesu

PRAMAC Group nieustannie poszukuje nowych kandydatów, którzy będą naszymi przyszłymi menedżerami i specjalistami w dziedzinach związanych z urządzeniami mocy i techniką magazynową oraz będą częścią międzynarodowego zespołu zajmującego się rozwojem naszej działalności na rynku globalnym.

Oferujemy odpowiednie środowisko dla ludzi zdolnych do pracy w międzynarodowym zespole, aktywych, wszechstronnych i lubiących wyzwania. PRAMAC Group pokłada zaufanie w swoich pracownikach i w oparciu o ich zasługi, jest gotowa powierzać im stanowiska o rosnącej odpowiedzialności. Nasze zasoby ludzkie szkolimy według wewnętrznych ścieżek rozwoju, aby wyposażyć je w wartości i umożliwić im działanie w złożonych sytuacjach.


Dynamiczna atmosfera

Rotacja stanowisk jest częsta, ponieważ uważamy, że ważne jest, aby nasi pracownicy byli dynamiczni, podejmowali szybkie decyzje i byli przygotowani na zmiany. Razem z nimi tworzymy innowacje. Dajemy im szansę na pracę w wysoce zmotywowanych, międzynarodowych zespołach charakteryzujących się skuteczną współpracą. Jesteśmy przekonani, że zróżnicowane doświadczenia zawodowe w licznych obszarach działania firmy pomagają naszym pracownikom w zdobywaniu nowych umiejętności i doskonaleniu ich. Mobilność w ramach PRAMAC Group pozwala nam również dzielić się kulturą i wiedzą na poziomie globalnym, co sprawia, że jest tym samym czynnikiem wzrostu dla poszczególnych pracowników, jak i dla całej firmy.

Od samego początku PRAMAC Group zachęca swoich pracowników do odpowiedzialności za własne decyzje i zadania, nawet jeśli zawsze działają zgodnie z logiką zespołu, w którym dzielą się pomysłami, projektami i wyzwaniami. Ta strona internetowa oferuje szeroki zakres usług związanych z działem HR PRAMAC Group: konsultacja wszystkich dostępnych ofert pracy, korzystanie z internetowego formularza zgłoszeniowego i szybkie wyszukiwanie wolnych stanowisk ułatwiają kontakt z naszą firmą.

Celem naszego zespołu HR jest przyciąganie, docenianie i zatrzymywanie wszystkich, którzy wierzą w naszą kulturę i wartości, oraz chcą przyczynić się do rozwoju naszej firmy. Aby wspierać kierowników poszczególnych działów, nasi specjaliści do spraw zasobów ludzkich zmierzają do dopasowania każdego z kandydatów do naszych celów strategicznych.


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się w sposób uporządkowany, przy pełnym poszanowaniu równych szans i bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię lub inny podział. Chcemy rekrutować najlepszych kandydatów na oferowane przez nas stanowiska, oceniając ich w zależności od umiejętności i profili zawodowych oraz stosując metody oceny i selekcji w oparciu o profesjonalizm zaangażowanych zasobów i zwracając szczególną uwagę na konkretne potrzeby każdego kandydata. Właściwa osoba we właściwym miejscu: to jest nasz cel. Wreszcie, po zidentyfikowaniu odpowiedniego kandydata, podejmujemy kroki w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych działań, aby ułatwić wprowadzenie nowego pracownika w środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi zawodowemu.