Pramac, we are the energy generation!

Pramac

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZIMOWE PRZERWY W DOSTAWACH PRĄDU

PRAMAC generators-winterpower outage
PRAMAC chce przypomnieć właścicielom agregatów prądotwórczych, jak bezpiecznie i efektywnie z nich korzystać. Brak prądu jest źródłem ogromnych niedogodności, a szybki powrót do normalnego stanu jest najbardziej pożądaną rzeczą. Ważne jest jednak, aby konsumenci używali swoich urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy.
 
  • Przenośne agregaty prądotwórcze muszą być zawsze używane na zewnątrz i w bezpiecznej odległości od drzwi i okien, aby zapobiec przedostawaniu się tlenku węgla do domu.
  • Nie wolno ich używać w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak garaż, nawet gdy mają wentylację. 
  • Przenośne agregaty prądotwórcze powinny być ustawione na płaskiej powierzchni, wolnej od śniegu, a układ wydechowy powinien znajdować się z dala od domu. Nie wolno ich używać na łatwopalnych powierzchniach, takich jak podłogi lub drewniane podkłady. Wszystkie kable i przedłużacze powinny być w dobrym stanie i nadawać się do użytku na zewnątrz.
  • Przed ponownym uzupełnieniem paliwa należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i zaleca się pozostawienie go do ostygnięcia.
  • Automatyczne agregaty awaryjne powinny być ze wszystkich stron wolne od śniegu, aby zapewnić odpowiednią wentylację.