Pramac, we are the energy generation!

Pramac

ZARZĄD

Paolo Campinoti

Prezes zarządu
Członek zarządu

W 1993 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie we Florencji, a następnie dyplom z ekonomii i zarządzania biznesem w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorca, od chwili założenia jest prezesem zarządu PRAMAC Group (obecnie PR Industrial). Od listopada 2005 r. do grudnia 2014 r. był Konsulem Honorowym Rumunii w Toskanii. Obecnie jest prezesem Generalnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego w Sienie i członkiem Rady ds. Stanów Zjednoczonych.

 

Niccolò Borracchini
Dyrektor generalny

Uzyskał dwa dyplomy, oba na Uniwersytecie w Sienie: jeden w dziedzinie ekonomii i nauk o biznesie, a drugi w zarządzaniu. Poprzez międzynarodowy program wymiany studiował także przez rok w WHU Otto Beisheim School of Management w Koblenz w Niemczech. W 2009 roku dołączył do finansowej spółki holdingowej MPVENTURE SGR SPA, gdzie pełnił funkcję analityka i menedżera inwestycyjnego. Był także dyrektorem kilku innych spółek holdingowych. W 2013 roku dołączył do firmy Emisys Capital SGR SPA jako menedżer inwestycyjny. W PRAMAC Group od 2015 roku pełni funkcję dyrektora generalnego.

 

Pascal Verriere
Dyrektor ds. korporacyjnych

Posiada dyplom z handlu i przemysłu na Uniwersytecie w Aix en Provence we Francji. Doświadczenie zdobywał w kilku firmach. Od 1989 r. do 1999 r. pełnił w grupie Trouillet kilka funkcji, w tym na stanowisku kierownika ds. marketingu i sprzedaży. Później do 2001 r. był sekretarzem generalnym dealera Renault VI, a do 2002 r. dyrektorem grupy Scania. Dołączył do grupy Pramac w 2003 roku, najpierw jako dyrektor zarządzający Pramac France, a następnie jako dyrektor regionalny EMEA. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. korporacyjnych.

 

Federico Piersimoni
Dyrektor handlowy

Po uzyskaniu dyplomu z elektroniki na Uniwersytecie w Genui w 1992 roku, rozpoczął karierę w branży elektrycznej w Targetti Sankey SPA we Florencji jako dyrektor techniczny. W 1999 r. rozpoczął pracę w General Electric, gdzie do 2003 r. pracował w GE Lighting w dziale sprzedaży i marketingu, a następnie przeniósł się do działu GE Water jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w branży wytwarzania energii w regionie EMEA. Od 2006 do 2008 roku był dyrektorem generalnym firmy z branży elektrotechnicznej działającej w przemyśle okrętowym. Do zespołu Pramac dołączył w 2008 r. jako dyrektor wykonawczy Lifter Srl (technika magazynowa), później dyrektor działu urządzeń mocy. Następnie został dyrektorem ds. sprzedaży.

 

Andres Granados Cabrera
Dyrektor regionalny

Ukończył inżynierię na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania) w 2000 r., a w 2006 r. uzyskał tytuł MBA w szkole biznesu ENAE w Murcji. Rozpoczął karierę w Deloitte jako konsultant i audytor od 2001 do 2003 r. W 2003 roku dołączył do Pramac Ibérica SAU, gdzie zdobył doświadczenie jako administrator (od 2007 r. do 2010 r.) i został dyrektorem operacyjnym. Obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego oddziału Pramac Iberica i dyrektora generalnego na rynkach hiszpańskim, portugalskim, PALOP i Ameryki Łacińskiej.


Nicola Pagliai
Dyrektor finansowy

Po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii na Uniwersytecie we Florencji został przyjęty na stanowisko krajowego audytora. Karierę zawodową w Pramac rozpoczął w 1994 roku jako dyrektor finansowy w centrali. W latach 1999-2000 zdobył doświadczenie za granicą, najpierw jako zastępca dyrektora generalnego w filii grupy w Walii, a następnie w amerykańskiej filii jako dyrektor wykonawczy. W 2001 roku został mianowany dyrektorem finansowym całej grupy. Jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Biegłych Rewidentów i posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Obecnie jest Dyrektorem Finansowym Generac Mobile Products SRL i zajmuje stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach z grupy Pramac i Generac.

 

Marcello Terenzani
Dyrektor ds. kontroli zarządzania grupą

Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę zawodową, wykonując zadania administracyjne w firmie ITLA SPA do 1984 r., po czym w 1985 r.został kontrolerem w L'Europea. W Pramac pełni on obecnie funkcję dyrektora ds. kontroli zarządzania grupą, jest odpowiedzialny za kontrolę zarządzania na poziomie korporacyjnym i obserwację różnych spółek grupy.