Pramac, we are the energy generation!

Pramac

OPIEKA ZDROWOTNA

PRAMAC generators for Healthcare sites

Kiedy w ośrodkach zdrowia lub szpitalach wystąpi awaria zasilania, jest bardzo prawdopodobne, że życie pacjentów, pracowników czy odwiedzających będzie zagrożone. W przypadku wystąpienia kataklizmu szpital jest miejscem, gdzie wielu mieszkańców będzie szukać schronienia, pomocy medycznej, jedzenia i wody.

Jeśli agregaty prądotwórcze do zasilania awaryjnego są w stanie zapewnić moc wystarczającą tylko do obsługi systemów podtrzymywania życia i krytycznych urządzeń, szpital podczas awarii może mieć problem z zarządzaniem pozostałymi funkcjami. Windy mogą przestać działać, zabraknie oświetlenia, a także nie będzie dostępu do istotnych informacji. Agregaty prądotwórcze muszą być w stanie zapewnić moc umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie całej placówki.

Ponadto najnowsze tendencje pokazują, że sektor opieki zdrowotnej zaczyna przyjmować formę funkcjonowania w systemie gwiaździstym, aby zapewnić bardziej zintegrowaną pomoc. Oznacza to, że ambulatoryjne ośrodki chirurgiczne, ośrodki opieki długoterminowej czy ośrodki opieki paliatywnej mogą potrzebować zasilania awaryjnego, aby zagwarantować, że w razie awarii istotne procedury nie zostaną przerwane, a komfort i bezpieczeństwo pacjenta zostaną utrzymane.

Systemy zapewniające awaryjne źródło zasilania muszą w razie awarii sieci energetycznej zaopatrzyć w prąd wszystkie urządzenia znajdujące się w szpitalu, a dla bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów awaryjne zasilanie musi być dostępne w kilka sekund.

Często zdarza się, że w miarę upływu czasu placówki szpitalne są rozbudowywane oraz dodawany jest nowocześniejszy sprzęt, by lepiej służyć pacjentom. Nie zawsze jest jasne, które systemy są podłączone do awaryjnych agregatów prądotwórczych. Chociaż może się to wydawać ryzykowne, najlepszym sposobem na sprawdzenie jest wyłączenie zasilania w całym obiekcie i określenie, które urządzenia są rzeczywiście podłączone do systemu awaryjnego. Zalecane jest wykonanie takiej kontroli przed wystąpieniem realnej awarii, aby pracownicy mieli czas na zareagowanie i naprawienie ewentualnych problemów lub dodanie agregatów, jeśli to konieczne.

Ponadto administratorzy czy zarządcy placówek mogą być zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących lokalizacji agregatów i minimalnego czasu pracy (np. agregaty prądotwórcze do zasilania awaryjnego muszą być zabezpieczone na wypadek powodzi czy pożarów, co automatycznie wyklucza ich lokalizację w piwnicy lub na dachu).

PRAMAC oferuje rozwiązania energetyczne do zasilania awaryjnego, które są w stanie zabezpieczyć każdy budynek. Nasze urządzenia są dostępne w różnych kolorach, by ograniczyć wpływ ich obecności na otoczenie i ład przestrzenny oraz są wyposażone w dźwiękoszczelną obudowę (łatwy serwis) i zaprojektowane do pracy równoległej (jeden agregat można wyłączyć, podczas gdy drugi pozostaje uruchomiony). Ponadto PRAMAC oferuje pełne wsparcie techniczne podczas instalacji.

Kliknij w poniższy link, aby dowiedzieć się więcej o projektach dla opieki zdrowotnej realizowanych przez PRAMAC na całym świecie:

 

ŹRÓDŁO ZASILANIA AWARYJNEGO