Pramac i LEAN: na drodze ciągłego rozwoju

WE ARE THE ENERGY GENERATION

Pramac Logo
 • 1418935835_facebook.png
 • 1418935864_linkedin.png
 • 1418935875_youtube.png
 • 1418935855_gmail.png
 • Instagram icon
 • Pramac i LEAN: na drodze ciągłego rozwoju

 • Pramac_LeanHome_Concept
 • Słowo "Lean" oznacza metodologię organizacyjną i zarządzczą pochodzącą z tak zwanego "Systemu Produkcji Toyoty" stworzonego przez Toyota Corporation.

  Dzisiaj słowo to zyskało szerokie znaczenie w wielu dziedzinach (przemysł,usługi, instytucje publiczne, itd.), a wewnątrz przedsiębiorstwa, w wielu działach (od linii produkcyjnych przez magazyn, do biura).

  Jest to możliwe, ponieważ zasady i podstawowe metody Lean Thinking mogą być stosowane w każdym procesie operacyjnym.

  Więc czym jest "Lean", pokrótce? Definicja jednego z najważniejszych instytutów w tym sektorze to: "system mający na celu rozwój osób i ciągłe doskonalenie procesów, mające na celu stworzenie wartości optymalizującej dostępne zasoby". Dlatego Lean nie jest tylko metodą, ale sposobem myślenia i "praktyczną filozofią".

  Filozofia "Lean" jest stosowana w przedsiębiorstwach, ponieważ: opiera się ona na bardzo silnej etyce, przynosi efektywne i systematyczne korzyści poprawiające jakość, zwiększa wydajność, zwiększa poziom usług, obniża koszty, a przede wszystkim zwiększa satysfakcję pracowników. To podejście gwarantuje organizacjom nieustanny i długotrwały wzrost.

  Firma Pramac jest również przekonana o pozytywnym działaniu Lean Thinking i wykorzystuje w swojej strategii "Pramac Lean System", mający na celu rozłożenie długoterminowych strukturalnych zmian w firmie.

  System ten, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Toyota, jest przedstawiony jako dom / budynek: podstawowymi umiejętnościami są solidne fundamenty, trzymające dwa filary (Just-In-Time i Jidoka) reprezentujące narzędzia potrzebne do podparcia dachu, a mianowicie cel, to jest ciągłe dążenie do perfekcji, aby osiągnąć produkcję towarów rzeczywiście pożądanych przez rynek, stosując elastyczny przepływ towarów bez konieczności utrzymywania większych partii lub zapasów, zapobiegając powstawaniu jakichkolwiek wad i defektów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo produkcji.

  Odwiedź nas na Facebooku i Linkedin, aby dowiedzieć się więcej o świecie Lean i poznać krok po kroku projekty Pramac w kierunku ciagłego rozwoju!