Pramac, we are the energy generation!

Pramac

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

PRAMAC generators for water treatment sites

Zapotrzebowanie na wodę pitną rośnie bardzo szybko, a zużycie wody na świecie podwaja się co 20 lat. Władze na wszelkich szczeblach administracji odpowiedzialne za gospodarkę wodno-ściekową są coraz bardziej skoncentrowane na rozsądnym i efektywnym wykorzystanie tego cennego zasobu oraz na oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody.

Ze względu na ochronę środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych władze zajmują się gromadzeniem, transportem i oczyszczaniem ścieków, które po przetworzeniu są ponownie odprowadzane do środowiska.

Systemy komputerowe monitorują systemy uzdatniania i dystrybucji wody, a zaawansowane mierniki cyfrowe i systemy analizy danych mogą usprawnić działanie i obniżyć koszty. Jednak te innowacje i rosnące regulacje wywierają coraz większą presję na instytucje, aby obiekty miały niezawodne systemy zasilania awaryjnego.

Zakłady zajmujące się gospodarką wodno-ściekową mają wysokie wymagania dotyczące urządzeń pompujących, w celu zapewnienia jednolitej dystrybucji wody, a także procesów uzdatniania. Gdy pompy zostają wyłączone z powodu przerw w dostawie prądu, procesy te zostają przerwane, a dystrybucja wody wstrzymana. W przypadku dużych gmin proces przywrócenia systemów do normalnej pracy i wznowienie dystrybucji wody może być bardzo skomplikowany. Długotrwała awaria może spowodować, że uzdatnianie wody jest niewystarczające oraz doprowadzić do poważnych szkód pod względem finansowym i dla środowiska. Wybór agregatu prądotwórczego PRAMAC jest niewątpliwie praktycznym i opłacalnym rozwiązaniem, które pozwala w pełni opanować zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Kliknij w poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o projektach dla gospodarki wodno-ściekowej realizowanych przez PRAMAC na całym świecie:

 

ŹRÓDŁO ZASILANIA CIĄGŁEGO I PODSTAWOWEGO

ŹRÓDŁO ZASILANIA AWARYJNEGO