Pramac, we are the energy generation!

Pramac

  • P18000 VAVE 400V
  • P18000 400V 50Hz #MRS

Standardowe wyposażenie
Przygotowany do zdalnego sterowania (AMF/RSS) CONN
Główne parametry
Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 400/230
Liczba faz 3
Moc
Moc maksymalna ESP kVA 18.27
Moc maksymalna ESP kW 14.62
Moc ciągła COP kVA 16.01
Moc ciągła COP kW 12.81
Dane silnika
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage V
Producent silnika Yanmar
System rozruchu Elektryczny
Paliwo Diesel
Dane wymiarowe
Rysunek instalacyjny Download